Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Επιχειρήσεις, Οργανισμοί (Ιδιωτικοί και Δημόσιοι), Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και Πάροχοι ή Προμηθευτές σχετικών λύσεων και υπηρεσιών, που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας και πυρόσβεσης των εγκαταστάσεων, χώρων και μέσων. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει μέχρι τις Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 • Να εξοφληθεί το κόστος υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

 1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
  • Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας).
  • Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, εφόσον υπάρχουν.
  • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε.
  • Αναφέρετε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
  • Αναφέρετε τον προϋπολογισμό και τον χρόνο υλοποίησης του έργου, αν αυτό επετεύχθη και ποια τα οφέλη του.
  • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας, με έμφαση στη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και προμηθευτών.
  Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link www.fireawards.gr

  Χρήσιμες πληροφορίες: Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:
  • Πρόκληση: Τι ήθελε να πετύχει η επιχείρηση
  • Λύση: Τι έκανε η επιχείρηση για να πετύχει τον στόχο της
  • Οφέλη: Ποια τα οφέλη για τον οργανισμό ή την επιχείρηση
 2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία; Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.
 3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις) Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα.
 4. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg, έως 4 αρχεία, έως 3ΜΒ) Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.
 5. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 3 αρχεία, μέχρι 10MB ανά αρχείο) Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.
 6. Case Study Video (προαιρετικά – ένα αρχείο .mp4, έως 50MB) Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Ορισμένες συμβουλές για τη διεκδίκηση διάκρισης στα Fire & Emergency Excellence Awards 2020

 • Θα κριθείτε με βάση το κείμενο της υποψηφιότητάς σας και όχι με γνώσεις που μπορεί να έχουν οι κριτές για την υποψηφιότητά σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε κατά το δυνατόν στα κριτήρια.
 • Χρησιμοποιείτε τον πλήρη αριθμό λέξεων που μπορείτε.
 • Επικεντρωθείτε στην καινοτομία που αναζητά η κριτική επιτροπή και αναδείξτε το νέο και διαφορετικό για το έργο σας.

Οι υποψηφιότητες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα από τον διοργανωτή και μόνο τα μέλη της κριτικής επιτροπής έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Κόστος υποψηφιότητας

Το κόστος υποψηφιότητας έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1η Υποψηφιότητα: 350€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1750€ + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 205€ + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημείωση: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή οργανισμός στον διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.


Κριτική Επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής των Fire & Emergency Excellence Awards 2020 θα ανακοινωθούν σύντομα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Καινοτομία-Προκλήσεις
 • Στόχοι και Σχεδιασμός
 • Απόδοση και Επιτεύγματα
 • Τεχνολογία, Σύστημα Διαχείρισης και Νομική Συμμόρφωση
 • Εφαρμογή Αρχών Αειφορίας
 • Συνεργασία – Πρακτικές που μπορεί να αξιοποιηθούν και από άλλους

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Τα Fire & Emergency Excellence Awards 2020 σας προσφέρουν την ευκαιρία να :

 • Αξιολογήσετε την προσπάθειά σας και να εκτιμήσετε τα πλεονεκτήματα της εταιρείας ή του οργανισμού σας.
 • Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό σας, ως νικητής.
 • Ενισχύσετε το ηθικό των εργαζομένων σας, σχετικά με την ασφάλειά τους, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και λειτουργίας της εταιρείας ή του οργανισμού σας.
 • Επιβεβαιώσετε την εμπιστοσύνη των πελατών ή επισκεπτών σας, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους παρέχετε.
 • Γιορτάσετε την επιτυχία σας με συνεργάτες και συναδέλφους του κλάδου σας.
 • Δημοσιοποιήσετε τη νίκη σας και χρησιμοποιήσετε το βραβείο ως «εργαλείο» marketing για την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας.

Τιμητικοί Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας

Official Publication

Plant

Διοργάνωση

Boussias Communications