Κατηγορίες Υποψηφιοτήτων

Aναλυτική παρουσίαση

Ενότητα 1: Εγκαταστάσεις / Premises

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται βέλτιστες πρακτικές που αφορούν στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας αλλά και στη συνολική διαχείριση ασφάλειας εγκαταστάσεων, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιους φορείς, αλλά και παρόχους σχετικών υπηρεσιών και λύσεων, ανάλογα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

 • 1.1 Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers
 • 1.2 Ξενοδοχεία & Αναψυχή / Hotel & Entertainment
 • 1.3 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί / Banking
 • 1.4 Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure
 • 1.5 Μεταφορές & Ταχυμεταφορές / Transportation, Logistics & Couriers
 • 1.6 Νοσοκομεία & Κέντρα Διάγνωσης / Hospital & Health Care
 • 1.7 Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical
 • 1.8 Λιανεμπόριο / Retail
 • 1.9 Βιομηχανία / Industry
 • 1.10 Τρόφιμα & Ποτά / Food & Beverage
 • 1.11 Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Petrochemicals
 • 1.12 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας / Utilities
 • 1.13 Tηλεπικοινωνίες / Telecommunications
 • 1.14 Ασφαλιστικές Υπηρεσίες / Insurance
 • 1.15 Δημόσιος Τομέας / Government & Public
 • 1.16 Τοπική Αυτοδιοίκηση / Municipality
 • 1.17 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Education

Ενότητα 2: Δραστηριότητες / Activities

Στην Ενότητα 2 βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα επιχειρήσεων, οργανισμών και παρόχων υπηρεσιών ασφάλειας και ελέγχου εγκαταστάσεων, χώρων και μέσων, που αφορούν την εφαρμογή & αξιοποίηση τεχνολογίας, συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, συνεισφέροντας στην επαύξηση της ασφάλειας προς τον πελάτη, τον επισκέπτη και τους πολίτες.

2.1. Fire Service

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν ομάδες ασφάλειας και πυρόσβεσης εγκαταστάσεων, χώρων και μέσων ή/και παρέχουν τις υπηρεσίες:

2.1.1 Περιπολία & Άμεση Επέμβαση / Patrolling & Response

2.1.2 Κέντρο Επιχειρήσεων – Λήψη Σημάτων Συναγερμού / Coordination Operational Center – Signal Reception Center

2.1.3 Ανταπόκριση σε Έκτακτες Ανάγκες / Dissaster & Emergency Response

2.1.4 Ανταπόκριση σε Σήματα Συναγερμού / Alarm Responses

2.1.5 Ανταπόκριση σε Φωτιά / Fire Emergency Services

2.1.6 Ανταπόκριση σε Έρευνα και Διάσωση / Search and Rescue Service

2.1.7 Εθελοντές / Volunteers

2.1.8 Εθελοντικές Ομάδες / Volunteer Teams

2.1.9 Ανταπόκριση σε Συμβάν με Επικίνδυνα Υλικά / HazMat Teams

2.2. Fire Protection & Safety Design

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει ή διαθέτουν προϊόντα / εφαρμογές και έχουν να επιδείξουν αριστεία, σχετικά με:

2.2.1 Συστήματα Συναγερμού / Alarms Systems

2.2.2 Συστήματα Πυρανίχνευσης / Fire Detection Systems

2.2.3 Συστήματα Ανίχνευσης Διαφυγής Αερίων / Gas detection systems

2.2.4 Συστήματα Πυρόσβεσης / Fire Suppression Systems

2.2.5 Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης, Μετάδοσης & Καταγραφής Εικόνας / Surveillance & Video Systems

2.2.6 Ενοποιημένα Συστημάτα Ασφαλείας / Integrated Security Solutions

2.2.7 Συστήματα Κτιριακών Αυτοματισμών / Building Automation Systems

2.2.8 Συστήματα Διαχείρισης από Έξυπνη Συσκευή / Smart Security

2.2.9 Λογισμικό Συντήρησης Εγκαταστάσεων / Computerized Maintenance Management Software

2.2.10 Παθητική Πυροπροστασία / Innovative Passive Fire Protection

2.3. Fire Products, Means and Equipment

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα / εφαρμογές και έχουν να επιδείξουν αριστεία, σχετικά με:

2.3.1 Μέσα Kατάσβεσης / Fire Suppression Products

2.3.2 Λύσεις Κατάσβεσης / Fire Suppression Solutions

2.3.3 Mέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού/ Personal Protective Equipment

2.3.4 Ατομικός Εξοπλισμός Προσωπικού / Firefighter Equipment & Accessories

2.3.5 Τεχνικός Εξοπλισμός Προσωπικού / Fire Tools & Euipment

2.3.6 Εξοπλισμός Σήμανσης Προσωπικού / Firefighter Safety Marking System

2.3.7 Μη επανδρωμένα αεροσκάφη / UAVs΄

2.3.8 Πυροσβεστικά & Διασωστικά Οχήματα / Fire Vehicles

2.3.9 Πυροσβεστικά Πλωτά Μέσα / Fire Ships

2.4. Fire Administration

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν εξειδίκευση στην παροχή:

2.4.1 Εκπαίδευσης Προσωπικού / Fire Safety Training

2.4.2 Τεχνικής Υποστήριξης & Συντήρησης Συστημάτων / Technical & Maintaining Service

2.4.3 Μελετών Πυρασφάλειας / Operational Security Plan -Total Risk Management

2.4.4 Διερεύνησης Συμβάντων / Incident Investigation

2.4.5 Ανάλυση Αιτιών Συμβάντος / Root Cause Analysis

2.5 Ιmpact

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν έργα ή υπηρεσίες για τις οποίες έχουν προκύψει αποδεδειγμένα οφέλη και αποτελέσματα, σχετικά με:

2.5.1 Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών / Emergency Response

2.5.2 Κοινωνία / CSR & Awareness Campaign

2.5.3 Αειφορία / Sustainability

Κορυφαίες Διακρίσεις!

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες 1 & 2, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 βαθμούς. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold-Silver-Bronze) λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. Safe Company of the Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία (τελικό χρήστη), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που κερδίζει στο σύνολο των κατηγοριών της Ενότητας 1 και 2.

2. Fire Service Provider* of the Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία (provider), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που κερδίζει στην Ενότητα 1 και 2.1, 2.4 και 2.5, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

3. Fire Supplier** of the Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία (supplier), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που κερδίζει στην Ενότητα 1, 2.2 και 2.3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

4. Fire Integrator*** of the Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία (integrator), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που κερδίζει στην Ενότητα 1, 2.2 και 2.5, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

*Ο provider προσφέρει υπηρεσίες.
**Ο supplier προσφέρει υλικά, προϊόντα, αγαθά
. *** Ο integrator ειδικεύεται στη συγκέντρωση όλων εκείνων των υποσυστημάτων που εξασφαλίζουν τον αυτοματισμό και την ολοκληρωμένη λειτουργία ενός συστήματος.

Τιμητικοί Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας

Official Publication

Plant

Διοργάνωση

Boussias Communications